Kiểm tra, nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính tại tỉnh Đồng Nai

09/10/2018

Tiếp tục hoạt động kiểm tra theo kế hoạch để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Công văn số 5967/VPCP-PL ngày 25/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính và Quyết định số 2354/QĐ-BTP ngày 07/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính, ngày 09/10/2018, Đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính tại tỉnh Đồng Nai. Thành phần Đoàn công tác gồm lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Trưởng đoàn công tác đã phát biểu về mục đích, yêu cầu nội dung làm việc của Đoàn công tác và nhấn mạnh đây là Đoàn công tác liên ngành kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Về phía tỉnh Đồng Nai,  ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác cùng các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND thành phố,...
Sau khi nghe Lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai thay mặt UBND  báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Thông báo kết luận của phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính, Đoàn công tác ghi nhận một số kết quả trong công tác xử lý các phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu của tỉnh Đồng Nai, đồng thời trao đổi và yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai làm rõ hơn một số nội dung trong Báo cáo. Đại diện UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan đã tiếp tục cung cấp thông tin, số liệu và làm rõ thêm các nội dung cần thiết khác theo đề nghị của Đoàn công tác liên ngành.
Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh – Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao về công tác chuẩn bị báo cáo kiểm tra và việc chuẩn bị chu đáo của địa phương để làm việc với Đoàn công tác liên ngành. Thứ trưởng nhận định rõ Đồng Nai là một trong số những địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trong việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong xử lý các phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ do vi phạm hành chính. Thứ trưởng cũng nhận định, Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã kịp thời chỉ đạo, điều hành việc thực hiện thông qua ban hành các văn bản liên quan đến xử lý phương tiện giao thông bị tồn đọng cũng như chỉ đạo các cơ quan chức năng bố trí, sắp xếp hợp lý các kho bãi trông giữ phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, mặc dù quỹ đất của tỉnh còn hạn hẹp. Đặc biệt, nhằm nâng cao trách nhiệm giữa các cơ quan trong phối hợp xử lý các loại phương tiện giao thông vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ tại các kho bãi trông giữ xe, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục định giá, thanh lý, bán đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm thuộc diện bị tịch thu sung công quỹ nhà nước, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND kèm theo Quy chế phối hợp thực hiện việc xử lý các phương tiện giao thông vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, kết quả thực hiện công tác này tại tỉnh Đồng Nai cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phải tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và chủ động trong việc xử lý các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính bị tạm giữ tồn đọng tại các nơi tạm giữ theo các phương án phù hợp với điều kiện của địa phương để bảo đảm tiến độ và yêu cầu đặt ra theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình
Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Văn Vĩnh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cám ơn Đoàn công tác liên ngành đã quan tâm chỉ đạo, nêu nhiều ý kiến gợi mở cho các Sở, ban ngành của tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đồng thời nhấn mạnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn để tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng trong thời gian tới.
Trước đó, chiều ngày 08/10/2018, Đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra thực tế tại 02 điểm trông giữ phương tiện giao thông bị tạm giữ (Bãi giữ xe của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai tại KCN Biên Hòa I, phương An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Long Bình quản lý và Bãi giữ xe của Công an thành phố Biên Hòa tại Ấp Tân Hóa, Xã Hóa An, Thành phố Biên Hòa do Công ty Trí Minh Phát quản lý) và kiểm tra trực tiếp một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phương tiện giao thông bị tạm giữ, tịch thu tại Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai.
 
CỤC QLXLVPHC&TDTHPL      
Các tin đã đăng ngày
Xem

 Lượt truy cập: 773440