Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2017

09/01/2018

Sáng ngày 08/1/2017, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017 với sự tham gia đầy đủ của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục QLXLVPHC&TDTHPL, đến dự Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp.
Với ý thức trách nhiệm và niềm tự hào, phấn khởi trước những thành quả đạt được của đơn vị trong năm 2017, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã làm việc với tinh thần phấn khởi, khẩn trương và nghiêm túc. Thay mặt Lãnh đạo Cục QLXLVPHC&TDTHPL, đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Cục trưởng trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Cục. Trong năm 2017, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao và có những kết quả đáng ghi nhận như sau: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xây dựng các đề án, văn bản; tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành các Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có liên quan các nội dung liên quan nhiệm vụ của Cục được giao quản lý; công tác thẩm định, góp ý văn bản Cục đã chủ trì 12 cuộc họp tư vấn thẩm định đối với các dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo, 120 văn bản do các cơ quan trong và ngoài Bộ gửi lấy ý kiến; công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo trả lời gần 100 kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương và xử lý hơn 30 đơn thu khiêu nại, tố cáo gửi về Cục; công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm Cục QLXLVPHC&TDTHPL  đã tổ chức 08 hội thảo, hội nghị và 04 tọa đàm; công tác kiểm tra Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã chủ trì tổ chức 18 đợt kiểm tra tại 08 Bộ, 10 địa phương; công tác hợp tác quốc tế, Cục QLXLVPHC&TDTHPL phối hợp với các đối tác quốc tế như: Dự án Lập pháp quốc gia (NLD), Dự án cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện Konrad Adenauer Stiftung (Viện KAS), Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID); công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã tổ chức thành công 12 Hội nghị tập huấn về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật...
Ngoài ra tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động nghe 05 báo cáo khác, bao gồm: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, đánh giá, tổng kết và kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm…; Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Báo cáo công tác của Công đoàn Cục năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.
Hội nghị đã dành thời gian để công chức, viên chức, người lao động phát biểu ý kiến đóng góp, trao đổi, đề xuất các giải pháp, trong đó, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp của các phòng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức và người lao động trong đơn  vị…. Đồng thời, tại Hội nghị Đồng chí Đặng Thanh Sơn – Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân của Cục có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai công tác năm 2017 nhằm ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của tập thể, cá nhân của Cục QLXLVPHC&TDTHPL trong năm qua.
Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao về kết quả bình xét thi đua của Tổ Công đoàn, về danh sách đại biểu đại diện cho Cục tham gia Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp và nhất trí 100% với dự thảo Nghị quyết Hội nghị.
Cục QLXLVPHC&TDTHPL
Các tin đã đăng ngày
Xem

 Lượt truy cập: 795033