Tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

18/12/2017

Nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng chuyên sâu và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với đội ngũ công chức làm công tác quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong các ngày 14-15/12/2017 tại Hà Giang, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.
Tham dự Hội nghị tập huấn là các cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi 4 địa phương Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai gồm đại diện của các Sở, ngành, lãnh đạo UBND, Trưởng phòng tư pháp và các cán bộ của UBND các huyện 04 tỉnh, đại diện UBND các xã trên địa bản Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.  
Tại Hội nghị tập huấn các giảng viên đã nhiệt tình, trách nhiệm giảng dậy, truyền đạt cho các học viên tham dự Hội nghị những kiến thức chung về Luật xử lý vi phạm hành chính và các kỹ năng trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính. Trong đó đi sâu vào giảng giải từng chuyên đề như: Nội dung cơ bản của Luật xử lý hành chính - Nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nhiệm vụ thống kê, báo cáo và cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; Nhiệm vụ phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Một số khó khăn và giải pháp khắc phục trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện nay.
Hội nghị đã tạo ra một diễn đàn để cùng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính tại từng địa phương và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm đưa công tác quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thống nhất, bài bản. Đồng thời các nội dung tập huấn sẽ giúp nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác này trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Các tin đã đăng ngày
Xem

 Lượt truy cập: 795009