Ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính”

23/01/2018

Ngày 23/1, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL), Bộ Tư pháp và Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (Cục C64), Bộ Công an đã ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phạm Văn Các cùng tham dự, chỉ đạo lễ ký kết.
         
         Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTP ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Căn cứ Quyết định số 2444/QĐ-BCA ngày 11/5/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Căn cứ kết quả phối hợp trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính giữa hai đơn vị từ năm 2015 đến nay. Nhằm tạo cơ sở cho sự đồng thuận cao, ổn định lâu dài, tiếp tục cùng nhau nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trên cơ sở bàn bạc thống nhất tìm ra những phương thức, giải pháp phù hợp, thiết thực trong tổ chức và thực thi nhiệm vụ được giao có liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của cả hai đơn vị, Lãnh đạo Cục QLXLVPHC&TDTHPL và Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C64 đã bàn bạc và nhất trí cao cùng nhau xây dựng và ký kết  Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong hoạt động, tuyên truyền, hướng dẫn và tập huấn pháp luật về XLVPHC sau khi báo cáo xin chủ trương và được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo có thẩm quyền của hai đơn vị.
           Trên cơ sở đó, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính giữa hai đơn vị. Nội dung bản dự thảo Quy chế đã được các đơn vị liên quan góp ý và đã được tập thể Lãnh đạo, các phòng chuyên môn thuộc Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trao đổi, hoàn thiện và thống nhất cao nội dung bản Quy chế.
         Bản Quy chế gồm có 3 Chương, 9 điều nêu cụ thể về nội dung phối hợp gồm nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật XLVPHC; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác XLVPHC; tổ chức phổ biến pháp luật về XLVPHC với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể và hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về XLVPHC. Hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện các quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính; thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính của Công an các đơn vị, địa phương. Sự phối hợp dựa trên nguyên tắc bảo đảm phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi Cục. Mỗi cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, đề cao sự chủ động trong việc gắn các hoạt động phối hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, thường xuyên và hiệu quả trong quá trình phối hợp công tác, trao đổi thông tin và giải quyết công việc trên cơ sở các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
         
        Tại Lễ ký kết thay mặt Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Đồng chí Cục trưởng Đặng Thanh Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, tạo điều kiện để Cục có nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan, cụ thể là Cục C64. Đồng thời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ hai đơn vị trong thời gian qua đã nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trung tâm thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật sẽ là đơn vị đầu mối phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội trong việc triển khai thực các nhiệm vụ công tác liên quan đến công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Quy chế này.
           Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết quy chế phối hợp, để từ đó tạo cơ sở hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ của hai đơn vị nắm vững và áp dụng pháp luật trong lĩnh vực XLVPHC một cách thống nhất, đúng quy định. Ông Các nhận định XLVPHC là hoạt động nhiều phức tạp, khó khăn nên cần hướng dẫn cụ thể để Bộ, ngành, địa phương áp dụng đúng quy định đồng thời hy vọng sau lễ ký kết này, hai đơn vị sẽ tiến hành triển khai hiệu quả các hoạt động để công tác phối hợp ngày càng thành công, hiệu quả.            
          
          Biểu dương và đánh giá cao tinh thần, cố gắng của Cục  QLXLVPHC&TDTHPL trong phối hợp với Cục C64 để xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Quy chế với các nội dung thiết thực, Thứ  trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định XLVPHC là lĩnh vực phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên việc nắm vững các quy định pháp luật trong lĩnh vực này là vô cùng cần thiết, qua đó giúp tăng cường hiệu quả quản lý của mỗi Bộ, ngành. Lễ ký kết đánh dấu dấu mốc quan trọng trong quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị, hai Bộ nên hai bên cần tiếp tục nỗ lực để triển khai các hoạt động hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
Cục  QLXLVPHC&TDTHPL
Các tin đã đăng ngày
Xem

 Lượt truy cập: 795008