Công văn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật

19/01/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 13847/VPCP-PL ngày 28/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về công tác theo dõi thi hành pháp luật 2017, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số công việc cụ thể sau đây (Chi tiết tại Công văn số 141/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/01/2018)
Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.
 
 
File đính kèm
Các tin đã đăng ngày
Xem

 Lượt truy cập: 795006