Kiểm tra công tác theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

06/10/2017

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017, sáng ngày 06/10/2017, Đoàn công tác liên ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) do đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Lãnh đạo một số UBND cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, bằng những giải pháp, cơ chế cụ thể, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực, đẩy mạnh hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và cải tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, hiệu quả. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành 04 Nghị quyết để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác này. Trên cơ sở đó, HĐND, UBND tỉnh đã có sự quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp như: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền thi hành pháp luật đối với lĩnh vực nêu trên; triển khai phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời vướng mắc cho doanh nghiệp; hỗ trợ các nguồn lực về vốn, lao động… cần thiết để thúc đẩy khởi nghiệp; tăng cường hỗ trợ pháp lý, đối thoại với doanh nghiệp và kiểm tra việc thực thi các quy định về cải cách thủ tục hành chính… Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế liên quan như: Biên chế triển khai nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; Nguồn kinh phí bố trí cho các Quỹ đầu tư vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; Việc tích tụ, giải phóng mặt bằng để thực hiện mô hình sản xuất hiện đại, quy mô lớn vẫn gặp khó khăn; chất lượng nguồn lao động ở địa phương vẫn còn hạn chế… 
Trên cơ sở ý kiến phát biểu, trao đổi, giải đáp của các thành viên Đoàn công tác, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL đã ghi nhận những kết quả mà UBND tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong quá trình tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời lưu ý UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan cần quan tâm, sớm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, khó khăn đối với các vấn đề đã được nêu trong dự thảo Báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn công tác. Một số kiến nghị của UBND tỉnh cũng được Đoàn công tác tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ./.
 
Cục Quản lý XLVPHC và Theo dõi THPL
 
 
Các tin đã đăng ngày
Xem

 Lượt truy cập: 691066