Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Công An
20/06/2018

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 20/6/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Công An. Tiếp và làm việc với Đoàn có thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công An, cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Ủy ban dân tộc

19/06/2018
Chiều ngày 18/6/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Ủy ban dân tộc. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lý Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ pháp chế và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ủy ban dân tộc.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/06/2018
Thực hiện Quyết định số1183/QĐ-BTP ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ sáng ngày 14/6/2018 đến sáng ngày 15/6/2018, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đoàn Kiểm tra do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp - Phó Trưởng đoàn đã tiến hànhkiểm tratình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/06/2018
Sáng ngày 13/6/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Hào Hùng – Vụ trưởng Vụ pháp chế và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

07/06/2018
Nhằm triển khai Quyết định số 269/QĐ-BTP ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, trong 2 ngày từ 4-5/6/2018, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm trang bị kiến thức chuyên môn sâu cho đội ngũ các cán bộ công tác tại các cơ quan có liên quan đến quy định về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong phạm vi 05 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018

07/06/2018
Triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã nhận được phản ánh của một số địa phương về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Bắc Kạn tăng cường phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ cho doanh nghiệp và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

22/05/2018
Ngày 16 tháng 05 năm 2018, Sở Tư pháp và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ cho doanh nghiệp và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

17/05/2018
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong các ngày 15-16/5/2018, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh Hưng Yên nhằm tăng cường các kiến thức pháp luật chuyên sâu và các kỹ năng thực hiện hiệu quả tình hình theo dõi thi hành pháp luật cho các đại biểu là đại diện Lãnh đạo, cán bộ công tác tại các Sở Tư pháp, đại diện Lãnh đạo và cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của các Sở, ban ngành thuộc 03 tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022

10/05/2018
Ngày 08/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1020/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022.
Các tin đã đăng ngày Xem

 Lượt truy cập: 663570