Hỏi đáp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Lưu hành nội bộ

Th.S Đặng Thanh Sơn (chủ biên)
Nhà xuất bản: NXB Tư pháp
Trọng lượng: 150g
Kích thước: 15x20 cm
Số trang: 343 trang
Ngày phát hành: 01/01/2016
Chủ biên
- ThS. Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp

Tập thể tác giả

 Lượt truy cập: 751491