Tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
Lưu hành nội bộ
Th.S Đặng Thanh Sơn (chủ biên)
Nhà xuất bản: NXB Tư pháp
Trọng lượng: 150g
Kích thước: 15x20 cm
Số trang: 603 trang
Ngày phát hành: 01/01/2016
Chủ biên
- ThS. Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp

Tập thể tác giả
- ThS. Lê Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp
ThS. Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp
- ThS. Nguyễn Thanh Hà - Trưởng phòng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp
- ThS. Nguyễn Hoàng Việt - Chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp
- CN. Phạm Thị Hồng Vân - Chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp

 Lượt truy cập: 751440