Tập huấn chuyên sâu về áp dụng BPXLHC giáo dục tại xã phường thị trấn

02/08/2017

Nhằm tăng cường công tác nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung và cán bộ thực hiện công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phương thị trấn nói riêng, trong tháng 7 vừa qua, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64), Bộ Công an tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn tại Ninh Thuận cho các đại biểu làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và trực tiếp áp dụng BPXL GDTXPTT.

 Lượt truy cập: 254313