Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số III

15/03/2018

Hưởng ứng Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018 và nhằm tạo khí thế thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016-2020) của cả nước, sáng ngày 15/3/2018, Cụm thi đua số III tổ chức Hội nghị phát động tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Cụm phong trào thi đua năm 2018.

 Lượt truy cập: 574508