Chi bộ Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

13/10/2017

Ngày 12/10/2017, Chi bộ Cục QLXLVPHC&TDTHPL tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên đối với các quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Ngân và Phạm Thị Tuyết. Đây là những đồng chí có quá trình phấn đấu, rèn luyện tích cực, có nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị, được cơ quan ghi nhận, đánh giá đủ điều kiện để phát triển Đảng nên đã được tập trung bồi dưỡng để trở thành những Đảng viên mới của Chi bộ. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL; đồng chí Cao Xuân Thủy – Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tư pháp cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

 Lượt truy cập: 317251