Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Bình Phước

25/09/2018

Thực hiện Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018, Quyết định số 1183/QĐ-BTP và Quyết định số 1184/QĐ-BTP ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong 02 ngày 24-25/9/2018, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Bình Phước. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện Lãnh đạo và cán bộ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự-hành chính. Ngoài ra, buổi làm việc còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp. Chủ trì buổi làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các Sở ngành (Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm…).

 Lượt truy cập: 751493